Şair Evlenmesi İbrahim Şinasi

Tanzimat döneminin önemli gazetecilerinden İbrahim Şinasi tarafından kaleme alınan Şair Evlenmesi, konusu ve uzunluğu bakımından iddiasız bir eser gibi gözükebilir. Şair Müştak Bey'in aşık olduğu Kumru Hanım yerine "yanlışlıkla" ablası ile nikahlanmasını konu alan kısa eser, bu açılardan fazla dikkat çekici değildir. 

Ancak Şair Evlenmesi, Türk edebiyatı tarihinin en önemli dönüm noktalarından bir tanesidir. Osmanlı Devleti'nin pek çok alanda Batı'yı örnek aldığı 19. yüzyılda kaleme alınan bu oyun, Türkçede Batılı anlamda üretilen ilk edebiyat eseri ve Türkçe olarak yazılan ilk tiyatrodur. 

Şinasi, bir taraftan Türk edebiyatında daha öncekinden tamamen ayrılan bir dönemi başlatırken diğer taraftan da bu edebiyatın kullanacağı dili oluşturmaya başlar.

Şair Evlenmesi'nin edebiyat tarihindeki önemli konumu hakkında daha fazla bilgi almak için Arka Plan; Şinasi'nin kullandığı dil hakkında önemli bilgiler için Analiz bölümüne göz atabilirsiniz. 

İndir