Hala Güzel Nabizade Nazım

Tanzimat döneminin önemli yazarlarından biri olan Nabizade Nazım, daha çok Türk edebiyatında köyde geçen ilk roman olan Karabibik ve Zehra gibi eserleriyle hatırlanır. Bu romanlardan farklı bir yapıda olan Hâlâ Güzel, yaklaşık yirmi beş sayfalık bir hikâyedir. 

Trajik bir aşk hikâyesi olarak tanımlanabilecek Hâlâ Güzel, gençlik yıllarını geride bırakmış olan Safder Bey'i merkeze koyar. Hikâye, Safder Bey ile ilk eşi Fahriye'nin nasıl tanıştığını, nasıl evlendiğini ve bu evliliğin sonunu anlatır. 

Nabizade Nazım'ın toplumsal konulardan büyük ölçüde uzak durduğu bu hikâye, günümüzde Tanzimat ve Servet-i Fünun dönemlerinin kesiştiği bir noktada üretilen edebiyat eserlerine iyi bir örnek olarak okunabilir. 

İndir

Sitedeki Eserleri
Karabibik
Zehra